سمانه سنجری

آرشیو دسته بندی: كتابكت

كتابكت

داستان كتابكت، دوست و همراه تازه من

اپيزود اول داستان كتابكت تب بازار آموزش در ايران همه گير شده است. من فكر مي­كنم يكي از دلايلش هم اين است كه افراد شركت‌كننده در كلاس فكر مي‌كنند كه براي انجام كاري خارج از تخصص خودشان، كافي نبوده و براي همين مكرر به افراد ديگري – كه اتفاقا برعكس آنها فكر كرده و تصورشان […]