Top

امروز با خوشحالی دوباره به این خانه سر زدم و چقدر من خوشبختم که عزیزانی دارم که به سایت من سر می‌زنند. این باعث افتخار من است. راستش چند وقتی است که برای گرفتن یک تصمیم برای تغییر مردد هستم. با خودم می‌گویم که دیگر به این وضعیت ثابت عادت کرده‌ام و همین را ادامه می‌دهم. اما امروز همین وضعیت ثابت به ظاهر دلخواه من، دستش را بلند کرد و سیلی محکمی به گوشم زد! همین که...

در ادامه پست دیروز امروز میخواهم رویکرد تفکر انتقادی به مشکلی که ذهنم را به خودش مشغول کرده بود را ادامه دهم. من فکر میکنم یکی از جنبه هایی که من خودم در آن ضعف دارم و برای عزت نفس من هم خوب است که آن را تقویت کنم، مهارت تفکر نقادانه در من است. داشتن نگاه آگاهانه، باعث جلوگیری از تحریفهای شناختی شده و همین هم به افزایش عزت نفس کمک مبکند. مسئله ذهن من این بود: با...

امروز صبح از خواب بیدار شدم و صفحات صبحگاهی را نوشتم و برای اینکه بتوانم نظمی به روزهای کاری خودم بدهم در همان صفحات صبحگاهی روشن کردم که امروز میخواهم چه کارهایی را انجام دهم. با خودم برنامه ریزی زیادی کرده بودم و کارهای زیادی را در برنامه ام گذاشته بودم تا اینکه...

امروز در برنامه کارهای شرکت، اقدام بر روی نامه ای که از طرف ایران داک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) که نامه تقریبا گنگی هم بود (در میان نامه های اداری کار من که عموما هم نامه های مشخصی هستند و معلوم است که باید در رابطه با آن چه اقدامی صورت گیرد) را  قرار داده بودم. این نامه که به دلیل گنگ بودنش مکرر از انجام کار و حتی مطالعه دوباره آن امتناع میکردم...

امروز که از شرکت به سمت خانه برمیگشتم، در میدان توحید دخترکی را دیدم که من را به فکر واداشت. دخترکی حدودا 8-7 ساله که در یک دستش بطری نوشابه متوسط بود که از اسپند پر شده بود و در دست دیگرش اسپنددانی که با آن اسپندهایی که داشت را برای راننده های ایستاده در ترافیک دود میکرد. این دختر، سیاه چرده بود و خیلی لاغر، موهایش متوسط بود و شانه نشده و چرب و کثیف. همراه...

چون من خودم یکی از رویکردهایی که دوست دارم در این سایت بهش متمرکز بپردازم و به خودم هم خیلی کمک کرده و همچنان هم کمک میکند، میخواهم امروز اجزای تشکیل دهنده عزت نفس را برای خودم و شما بنویسم که از خاطرمان نرود و هر وقت که فراموش کردیم دویاره با هم به این متن رجوع کنیم. برای اینکه بتوانی عزت نفس را در خودت تقویت کنی لازم است: 1- بتوانی جلوي افكار خود آسیب رسانت را...

بعنوان مقالات تخصصی میخواهم در زمینه عزت نفس برای اول خودم و بعد هم برای تو بنویسم. وقتی این روشها را در اینجا میگذارم، همین باعث میشود که اول در خودم دوباره و دوباره و چندباره به دنبال نشانه های کمبود عزت نفس و بعد هم راههای ایحاد  وتقویت آن در خودم باشم. مهم است که بدانی: بهترين نقطه برای ایجاد و تقویت عزت نفس در من و تو افكار ماست. معرفی منتقد آسیب رسان (کاهنده اصلی عزت...