Top

چند روزی بود که به دلیل کارهای خانه و شرکت و خلاصه مسئولیت‌های متفاوتی که پذیرفته‌ام ذهنم درگیر این پیام ذهنی‌ شده بود: به کارهایت نمی‌رسی! برای نمونه همین امروز صبح با این پیام درونی بیدار شدم: «دیروز به هیچ کاری نرسیدی ها!»، «همیشه از همه کارهایت عقبی!» و «هیچ کاری را کامل نمیتوانی انجام دهی!!» امروز به محضی که این صدا در من بلند شد و داشت حالم را بد می‌کرد اولین کار شروع به...

من فکر می‌کنم که خودم درگیر در به تعویق انداختن کارها و تنبلی هستم! برای همین هم هر بار که کمی در خودم این موضوع بروز می‌کند به این فکر می‌کنم که این موضوع را باید که برای خودم٬ هم زیاد بنویسم و هم زیاد تمرین کنم. دیروز و امروز مکرر به کتاب صوتی که در این پست آن را معرفی کرده بودم گوش می‌کردم و پست امروزم نتیجه گوش دادن‌های این دو روزه من است:)...