Top

امروز از صبح که از خواب بیدار شدم و پای کارهایم نشستم، در فکر این بودم که کتابی که برای چاپ داده ام هنوز کامل نیست و اشکالات زیادی دارد. برای همین هم از همان صبح زود مشغول تصحیح متن کتاب شدم (هم شکلی و هم محتوایی). آنقدر درگیر شدم که رفته رفته خسته شدم و داشتم و به چشم خودم دیدم که دارم از کار کردن روی آن طفره میروم. همین کاری که الان دو...

داستان رسیدن من به این کتاب از یک دوره عزت نفس گذشت. یادم است چند وقت پیش بود که دیدم کلاسی در رابطه با عزت نفس توسط آقای دکتر شیری در حال برگزاری است. البته آدرس این کلاس را مامان هم از قبل برای من ارسال کرده بود. نگاهی کردم اما به دلیل اینکه هم یک روزه بود و آن یک روزش هم جمعه بود و هماهنگی پسرکوچولوم برای من روزهای جمعه سختتره، نرفتم. اسم این کلاس...

امروز میخواهم اولین مقاله شخصی خودم را بنویسم. همین اول هم میخواهم به خودم بگویم که برای بودن در فضای دیجیتال باید و باید و باید که بنویسم. بعیارتی: من مینویسم، پس در فضای دیجیتال هستم! من چند وقت پیش از یکی از محصولات شرکت آسان گستر استفاده کردم (بسته غیرحضوری صفر تا صد ساخت سایت). من یک چیزهایی رو از ساختن سایت اونجا یاد گرفتم. یک سایت هم که با واسطه مطالعه شریف فردی به نام آقای...