Top

از امروز تصمیم گرفتم که جملات کوتاهی که در طول هفته در دفترچه یادداشت جملات کوتاهم مینویسم رو هفتگی اینجا بذارم. این برای خودم هم خوب خواهد بود که هم جملاتی که در عرض یک هفته نوشتم را دوره میکنم و گزینش شده ها را اینجا میگذارم. هم بهانه ای میشود که یکبار دیگر به آنها فکر کنم و بعلاوه جملاتی که خیلی دوست دارم را یکجا داشته باشم. ما از طریق یادگیری، خودمان را بازآفرینی میکنیم. از طریق...

امروز میخواهم اولین مقاله شخصی خودم را بنویسم. همین اول هم میخواهم به خودم بگویم که برای بودن در فضای دیجیتال باید و باید و باید که بنویسم. بعیارتی: من مینویسم، پس در فضای دیجیتال هستم! من چند وقت پیش از یکی از محصولات شرکت آسان گستر استفاده کردم (بسته غیرحضوری صفر تا صد ساخت سایت). من یک چیزهایی رو از ساختن سایت اونجا یاد گرفتم. یک سایت هم که با واسطه مطالعه شریف فردی به نام آقای...