Top

دیشب بعد از مدتها برای دیدن فوتبال نشستم. من در این دوره تنها بازی مراکش و ایران را دیدم و بازی دیشب را. در بازی اول احساسی که داشتم این بود که بازی یکنواخت بود و چندان رقص توپی در بازی نمیدیدم (البته این شایان ذکر است که من اصلا کارشناس فوتبال نیستم و حتی سررشته ای هم در این امر ندارم و این تنها نظر شخصی من است!). اما بازی دیشب را با علاقه دیدم و...

امروز برای کاری حتما حتما باید بیرون از اداره میرفتم و رفتم. زندگی آگاهانه: تقویت کننده عزت نفس کار واجبم در زمان نسبتا کوتاهی انجام شده بود و داشتم به سمت اداره بر میگشتم که از اداره تماس گرفته شد و گفتند که برای کاری واجب باید به مدیر سری بزنم. البته در راه برگشتن بودم و به فاصله حدود 15 دقیقه از زمانی که زنگ خورد خودم را به اداره رساندم. ظاهرا گزارشی فوری لازم بوده است...

در ادامه بحثی که برای بررسی مسئله عزت نفس (نگاه فردگرایانه) داشتم امروز میخواهم سوال سوم را باز کنم. قدم اول و دوم افزایش مهارت تفکر نقادانه تا اینجا یاد گرفتم که بتوانم در موضوعی که ذهن من را به خود مشغول میکند مسئله را تشخیص دهم (ببینم دقیقا روی چه مفهومی من با خودم یا دیگری دچار اختلاف هستم؟) در مرحله بعد نتیجه/ مدعا (آنچیزی که گوینده روبرو یا بخش دیگر من میخواهد که من باور کنم)...

چند روزی بود که مقاله ای در مجله روایت بسی ذهن من را به خودش مشغول کرده بود. آنقدر از خواندنش و دیدن نظری متفاوت با کارهایی که من روی خودم کرده بودم (کاربرد اصول روانشناسی در زندگی شخصی خودم که خیلی هم به نظرم برای من خوب جواب داده است) گیج شده بودم که تصمیم گرفتم با توجه به اینکه در حال مطالعه تفکر انتقادی بودم از این رویکرد مشکل را بررسی کنم. حل مسئله عزت...

من در دوره های تحلیل رفتار متقابل حداقل دو بار به صورت کامل شرکت کردم و برای من تاثیرات بسیار بسیار خوبی هم داشته است. اگر با این رویکرد روانشناسانه (که بیشتر بر پایه رفتار درمانی است: یعنی اگر بتوانی رفتارت را عوض کنی، میتوانی احساسات و افکارت را هم عوض کنی) آشنا باشید میدانید که در این رویکرد وجود هر انسانی را به سه بخش تقسیم شده است: "والد" درون (کسی که باید و نبایدهای ما...

در ادامه پست دیروز امروز میخواهم رویکرد تفکر انتقادی به مشکلی که ذهنم را به خودش مشغول کرده بود را ادامه دهم. من فکر میکنم یکی از جنبه هایی که من خودم در آن ضعف دارم و برای عزت نفس من هم خوب است که آن را تقویت کنم، مهارت تفکر نقادانه در من است. داشتن نگاه آگاهانه، باعث جلوگیری از تحریفهای شناختی شده و همین هم به افزایش عزت نفس کمک مبکند. مسئله ذهن من این بود: با...

در ادامه پستی که دیروز گذاشتم (نوشته ای که در مجله روایت خواندم و ذهنم را مشغول خود کرد) میخواهم امروز کمی عملی تر وارد این موضوع شوم و همراه مطرح کردن دقیقتر مسئله ای که فکرم را مشغول کرده، یکی از اولین سوالات مهم برای داشتن تفکر انتقادی را مطرح کنم. سعیم این است که در هر پست بخوانم، بنویسم، فکر کنم و بیاموزم تا ذهنم پالایش یابد. جایگاه راه حلهای فردگرایانه (مانند روشهای افزایش عزت...

برای شما هم پیش آمده است که روی موضوعی مدتها کار کرده باشید و از کارکردن روی آن خودتان شخصا هم منتفع شده باشید اما کسی در جایی، در مقاله یا کتابی کل آن موضوع را برای شما زیر سوال ببرد؟ برای من این اتفاق دیشب افتاد. مجله روایت را خریدم و چند مقاله اول آن را خواندم. مسئله روانشناسی موضوع این بار این مجله است و رویکرد و نگاه چند مقاله اولی که من در...

امروز میخواهم کمی از تفکر و مهارت تفکر هم حرف بزنم. بحثی که به نظر من جای آن در مباحث عزت نفس و روانشناسی و حتی تحلیل رفتار متقابل خالی است. از جمله اصول عزت زندگی آگاهانه و زندگی کردن بر اساس واقعیت نام برده شده است. همچنین برای اینکه من و تو بتوانیم به فکری که میکنیم بتوانیم اعتماد کنیم شاید نیاز به یادگیری این مهارت خیلی خیلی کمک کننده باشد. همچنین من به یاد می...